Syftet med mässan:

Alla aktörer på den lokala marknaden skall lära känna varandra bättre. Genom en mässa där man har möten för utställarna både före och efter mässan kommer kontakter att knytas, affärer att göras, allt för att stärka det lokala näringslivet. Vi vill bidra till en ökad förståelse mellan näringslivet, föreningar, organisationer samt den offentliga sektorn.

Om alla aktörer är delaktiga i olika aktiviteter och träffas i olika möten är vi övertygade om att klimatet mellan aktörerna kommer att bli ännu bättre.

Vi tror mycket på det personliga mötet. En bättre förståelse för varandras roller kommer att skapa ett bättre klimat i lokalsamhället.

Målet är glasklart, att stärka alla aktörer i STO.

Vi vill att alla aktörer skall visa för allmänheten vad man kan erbjuda i form av produkter/varor, tjänster samt upplevelser.

Mässan fungerar som ett stort skyltfönster/marknadsplats som visar upp vilka enorma möjligheter det finns i STO.

Samma tankar och idéer hade vi inför starten av Kungälvsmässan 2010 och nu efter 5 mässor ser vi resultatet det har knutits kontakter det har gjorts affärer mellan utställarna och på mässan mellan utställare och besökare. 2010 hade vi 4000 besökare och det har ökat varje mässa 2018 var det ca 15000 besökare på 3 dagar.

Det visar att allmänheten är stolta över att ha en mässa, man får en bra överblick om vad som finns och vad som händer i den kommun där man lever och verkar.

Mässan kommer att arrangeras i Stenungsund Arena.

Montrarna kommer att byggas upp med ett aluminiumsystem inklusive vita väggskivor, svart matta i montrarna och röd matta i gångarna. Det kommer även att finnas ett 10 amp eluttag i montrarna.

Vi kommer att starta upp en hemsida där alla utställare har sin logo med länk till den egna hemsidan. Vi informerar kontinuerligt om mässan om vad som kommer att hända under mässdagarna. Gå gärna in på kungälvsmässan.se så får ni en känsla över hur det kommer att se ut, där ligger även bilder från tidigare mässor.

Reklam i sociala medier, annonsering i lokaltidningarna, Bohuslänningen, ICA Kvantum Stenungsund samt tidningar i Trollhättan, Vänersborg samt Ale sidan.

Mässgruppen
Christer Andersson
Telefon: 0702-32 75 70
info@stenungsundsmassan.se

 

Webben
Glenn Ljunggren
Telefon: 0707-90 54 85
glenn.ljunggren@gmail.com

Stenungsundsmässan arrangeras
i Stenungsund Arena

ÖppettiderFri entré, ingen åldersgräns.